Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

     
    www.zsogonowice.witrynaszkolna.pl

 

 

Szkoła Podstawowa w Ogonowicach
im. Armii Krajowej


Ogonowice 207A
26-300 Opoczno
________________________________________

 

                      Tel/fax: 447551836
                      e-meil: zsogonowice@opoczno.edu.pl

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Ogonowicach uczestniczy

w ministerialnym programie "Książki naszych marzeń"


Program Rządowy "Książki naszych marzeń" finansowany jest z dotacji celowej przy udziale

środków z budżetu państwa w wysokości 1300,00 zł oraz wkładu własnego organu

prowadzącego w wysokości 325,00 zł.
odpowiada: Krystyna Świerczyńska

wytworzył: Krystyna Świerczyńska

wprowadził: administrator

data: 02-11-2017

data: 02-11-2017

data: 02-11-2017Rejestr zmian strony